Darphane mal ve hizmet alımları ile imal işlerinde direkt temin yoluna gidebilecek

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile “Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü Unsurunun (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere Ait Yol ve Temellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Yol ve Esaslar”ın yürürlüğe konulması kararlaştırıldı.

Buna nazaran, Genel Müdürlükçe Kamu İhale Kanunu kapsamında yurt içinde yahut yurt dışında yerli ve/veya yabancı gerçek ve hukuksal şahıslardan yapılacak mal alımı, hizmet alımı ve imal işlerinde uygulanacak adap ve temeller belirlendi. Bu kapsamda Genel Müdürlük ünitelerince öngörülmeyen durumların ortaya çıkması halinde, yazılı münasebet düzenlemek ve kelam konusu durumun ispatına yönelik kanıtlayıcı evrakların saklanması kaydıyla mal ve hizmet alımlarıyla imal işinin mecburî olması yahut pazarlık tarzının uygulanmasına kâfi müddet bulunmayan acil gereksinimlere yönelik mal ve hizmet alımları ile üretim işlerinde direkt temin yapılabilecek.

Teklif mektupları ve eki cetveller, katma bedel vergisi hariç olmak üzere, Türk lirası cinsinden ya da yabancı ülke para ünitesi olarak hazırlanabilecek ve ödemesi o para ünitesi üzerinden yapılabilecek.

Süreksiz ve kesin teminat olarak kabul edilecek kıymetlerde, tedavüldeki Türk parası, bankalar tarafından verilen teminat mektupları, Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen evraklar ile Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetleri teminat olarak kabul edilecek.

Alımlarda süreksiz ve kesin teminat mektupları süresiz olarak düzenlenebilecek.

Türk lirası temel alınarak yapılan madeni para pulu alımı ihalelerinde ise fiyat farkı, işe ilişkin idari şartname ile kontratta belirtilen asıllara nazaran ödenebilecek.

İhalesi yahut alımı yapılan mal ve hizmet alımları ile imal işlerine ait Türk lirası üzerinden yapılan mukavelelerde (doğrudan temin yolu ile yapılan alımlar dahil), 23 Şubat 2022 tarihli ve 5203 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 4735 Sayılı Kamu İhale Kontratları Kanunun doğrultusunda ek fiyat farkı hesaplanabilecek ve/veya bu kontratlar devredilebilecek.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.