Dijital Arkeoloji

Tuğberk Elseven x [email protected]

Dijital/görsel arkeoloji, modern metotların, bilimsel bir bakış açısı ile arkeoloji bilimine uyarlanmasıdır. Arkeolog ve bilgisayar bilimcisi Paul Reilly tarafından 1990 yılında arkeolojik kazıların bilgisayar tabanlı simülasyonlarının kullanımını tanımlamak için tanıtılan bir terim olarak karşımıza çıkmıştır. Kültür varlıklarının veya kazı alanının kanıta dayalı restorasyonu ya da yeniden inşası bu alanın kapsamına girer. Bu alt disiplin, teknoloji ile doğru orantıda hızla gelişmekte ve kendi tekniklerini oluşturmaktadır. Tarafımca yapılmış dijital arkeoloji çalışmaları arasında Roma İmparatoru Marcus Aurelius ve İmparatoriçe Julia Cornelia Paula’ya ait büstlerin tarihsel anlatımlar ışığında dijital ortamda renklendirilmesi, Moeris Gölü’nün ikiz piramitleri, II. Kiros’un mezar canlandırması, Google Earth verilerine göre Nicaea/Askania üç boyutlu harita görüntüsü gibi çalışmalar yer alıyor.