Eczacılardan hareket kararı: Takvim belirleniyor

Görüşme sonrası eczacıların temel sorunlarından uzak birkaç düzenlemenin gündeme getirildiğini aktaran Ercanlı, eczacılar olarak hareketlilik kararlarında ısrarcı olduklarını belirterek temel problemlerinin hayatlarını devam ettirmek olduğunu söz etti.

Eğer istenirse meselelerini çözebilecek bir siyasi irade olduğuna dikkat çeken Ercanlı, hareketlilik kararlarından tahlil kaidesi ile vazgeçeceklerinin altını çizdi. Mevzuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Taner Ercanlı, şunları söyledi:

“SAĞLIK BAKANI’NI ONUN DAVETİ ÜZERİNE ZİYARET ETTİK”

“Türk Eczacıları Birliği 2 Haziran günü bir basın açıklaması yaptı. Bu açıklamada, 23-26 Haziran’da Konya’da 43. Devir 1. Bölgeler Ortası Toplantı’yı işaret ederek eczacıların bir hareket hazırlığı içerisinde olduğunu deklare etmişti. Tüm eczacı odası liderleri ve delegelerin odluğu toplantıda hareketlilik kararı açıklandı. Türk Eczacıları Birliği, geçtiğimiz hafta içerisinde hareketin programı, sistematiği ile ilgili Ankara’da bir liderler istişare toplantısı çalıştayı gerçekleştirdi. Tam bu çalıştay esnasında Sıhhat Bakanı’nın eczacılarla görüşme talebinde olduğu bilgisi Merkez Heyeti Lideri tarafından bizlere aktarıldı. Bizler de 54 eczacı odası ve merkez heyeti olarak Sıhhat Bakanı’nı, onun daveti üzerine, ziyaret ettik. Bu ziyarette, ilaç fiyat kararnamesini, eczacıların bilhassa son yıllarda ülkedeki enflasyonist yapı ile de birlikte eriyen ekonomik daralma, eczacıların ekonomisindeki çöküş ve birçok eczanenin kapanma noktasına gelmesi, yeniden bunun yanı sıra kamudaki eczacıların özlük haklarının iyileştirilmemesi, emekli eczacıların yaşadığı sorunlar ve düzenlemelerde bu eczacıların kapsam dışında bırakılması konusundaki taleplerimizi Sayın Bakana ilettik.

“KAPATMA EVRESİNE GELMEDEN BU İŞİN ÇÖZÜLMESİ GEREKİYOR”

Bunun dışında görüşmede öteki sıkıntılar de konuşuldu ancak sonraki gün gördük ki basına yansıyan kısımda eczacının temel sıkıntılarından çok uzak olan birkaç unsur gündeme getirilerek güya eczacılarla sıhhat bakanının görüşmesi sonrasında tüm meseleler çözüldü ve eczacıların sorunları ortadan kalktı üzere bir hava yaratılmaya çalışıldı. Aslında orada bahsedilen 3 husus, ilaç stoklarının güncellenmesi vb konular eczacılığın şu anda temel sorunları ortasında yer almıyor. Münasebetiyle eczacıların hareketlilik ile ilgili takviminde bir esneme üzere, hareket kararından vazgeçme üzere bir durum kelam konusu değil. Türk Eczacıları Birliği’nden aksiyon kararı ile ilgili takvimi bekliyoruz. Bu takvim doğrultusunda 54 eczacı odası gereken tepkisi gösterecek. Bu takvimin içerisinde eczane kapatma da mevcut, alışılmış ki kapatma kademesine gelmeden bu işin çözülmesi gerekiyor.

“ECZACILAR HAREKETLİLİK ADIMINDA GERİ ADIM ATMAYACAK”

Bunu çözebilecek siyasi irade var. Bu siyasi irade bunu çözerse, bizim taleplerimizi yerine getirirse, eczacıların haklı talepleri karşılanırsa ilaç fiyat kararnamesinde eczacıların ve eczanelerin devam etmesi için gereken düzenlemeler yapılırsa, kamuda çalışan meslektaşlarımızın, emekli eczacılarımızın hakları teslim edilirse, mantar üzere türeyen öğretim vazifelisi olmayan eczacılık fakültelerinin açılmasına bir son verilirse eczacılar hareketlilik kararından bu kaideyle vazgeçerler. Yoksa ilaç takip sistemi vb. tali birkaç husustaki düzenleme ile eczacılar hareketlilik adımında geri adım atmayacak. Hareketlilik takviminde basın açıklamalarından tutun da büyük eczacı mitingi dahil olmak üzere birçok opsiyonu program barındırıyor. Bunun üzerinde esasen çalıştay gerçekleştirildi. Bunlar kademe kademe, halkın bilinçlendirilmesinden tutun da ancak bizim eczacılar, eczacı odaları olarak talebimiz bunun çok uzun bir sürece yayılmaması gerektiği. Kısa bir süreç içinde Türk Eczacılar Birliği’nin bunu programlayıp hayata geçirmesi ve hareketlilik planına bir an evvel başlaması gerekiyor. Biz bugünlerde Türk Eczacıları Birliği’nin bu hareketlilik planını programını açıklayacağını umut ediyoruz.

“HALKIMIZA SIHHAT HİZMETİ VERMEK İÇİN EVVEL KENDİMİZİN AYAKTA KALMASI GEREKİYOR”

Sağlıkta şiddetin maruz kaldığı bir kesim de eczacı meslektaşlarımız. Çok önemli problemler yaşıyoruz. Bir sefer ilacın piyasada bulunmamasının sebebi eczacılar değil. Bunu halkımıza biz anlatıyoruz, ilaç yoklukları da şu anda maalesef ülkemizde çok önemli boyutlara çıkmış vaziyette. Biz bilhassa mevcut ilaç fiyat kararnamesinin bu sorunları ortadan kaldırmayacağını artık söylemekten usandık. Bir ilaca fiyat geçişi, artırım yapılıyor ve deniyor ki ilacın bulunurluğu sağlanacak. Biz diyoruz ki, hayır bu tekrar tahlil olmayacak diyoruz, gerçekten o denli oluyor. Geçtiğimiz günlerde ilaca bir artırım yapıldı ve bununla bir arada ilacın piyasada bulunurluğunun sağlanacağı sav edildi ama geldiğimiz noktada yüzde 17 civarında ilaç yoklukları devam ediyor. Türkiye’nin mevcut sistemle ilaç yokluğunu çözmesi, halkın, eczacının sorunlarını ortadan kaldırması son derece sıkıntı görünüyor. Eczaneler çok önemli eza içerisindeler çok fazla bölümler olmaya başladı. Eczacı meslektaşlarımızın birçoğu mesleği bırakmaya birçoğu diğer işler yahut kamu kuruluşlarına geçme uğraşı içerisine girdiler. Düşünün ki Türkiye’nin dört bir tarafında 28 bin 700 eczane birçok ücra köşede hizmet veriyor. Yedi gün 24 saat kesintisiz sıhhat hizmeti sunuyor bu hizmetlerin aksaması eczanelerde verilen hizmetlerde de birtakım sorunların ortaya çıkmasına neden olacak. O yüzden eczacılar yaşamak istiyor. Yaşatmak için yaşamak istiyoruz. Aslında özetlersek eczacının istediği bu; halkımıza sıhhat hizmeti vermek için evvel kendimizin ayakta kalması gerekiyor. Bu ortamda bu eczacı karlılıkları ile mevcut ilaç fiyat kararnamesi ile maalesef eczanelerin ayakta durması çok da mümkün gözükmüyor.

Bugün fakirlik sonunun 22 bin lira açıklandığı bir ülkede eczacıların birçoğunun gelir düzeyi bunun çok çok altında. Türkiye’de eğitim düzeyi olarak çok yüksek bir yerde olan bir meslek kümesi, beş yıllık eğitimi olan, en ağır eğitimi alan üç meslek kümesinden biri eczacılar. Lakin gelir konusunda baktığınız vakit maalesef birçok kurum kuruluşta çalışan meslektaşlarımız fakirlik düzeyinin altında maaş alıyor. Birçoğu da eczanesinde o sayıların çok çok altında kazanıyor, bir kısmı da kapatıyor yahut devrediyor. Şayet bu düzenlemeler olmazsa biz 2023 yılında 8 binin üzerinde, sonra 14 bine kadar her iki eczaneden biri olarak açıkladığı Türk Eczacıları Birliği, kapanma riski ile karşı karşıya olduğu gözükmekte. Türk Eczacıları Birliği ve eczacılar, hareketlilik konusunda son derece yetenekli ve deneyimli bir meslek kümesidir. Çok sık miting hareket yapmaz eczacılar, tolere eşikleri çok yüksektir lakin o eşik aşıldığı vakit da 2008 yılında kolej meydanında çok devasa bir miting gerçekleştiren ve eczanelerini firesiz bir halde kapayan eczacılar bugün yeniden tıpkı kararlılıkta tıpkı halde gereken her türlü hareketlilik planını da hayata geçirecekler.”