KPSS 50 puan ile işçi alımına başladı! Hemşire, Tekniker, Teknisyen Güvenlik, Sürücü, Aşçı…

Çukurova Üniversitesi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. hususunun B fıkrası uyarınca Hemşire, Biyolog, Sıhhat Teknikeri, Röntgen Teknisyeni, Öteki Sıhhat Çalışanı, Paklık Vazifelisi, Sürücü, Müdafaa ve Güvenlik Vazifelisi, Aşçı ve Usta Gemici takımlarına işçi alımı yapacağını açıkladı. En az lise mezunu adaylar ortasından istihdam sağlayacağını açıklayan kurum, yeniden beraberinde adaylardan  KPSS puan kuralı arıyor. Müracaat sürecine ait merak edilen ayrıntılara ise haberimizden ulaşabilirsiniz.

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Çukurova Üniversitesi işçi alımı müracaatları 20 Temmuz 2022 tarihinde başladı. Adaylar 3 Ağustos 2022 tarihine kadar www.cu.edu.tr/ adresi üzerinden gerekli evrakları eksiksiz olarak doldurmak şartı ile müracaatlarını online olarak tamamlayabilecek.

BAŞVURU EKRANI

GEREKLİ BELGELER

 • Nüfus kayıt örneği  (E-Devletten alınmış barkodlu / kare kodlu belge)

 • Mezuniyet evrakının (E-Devletten alınmış barkodlu / kare kodlu belge)

 • 2020 KPSS (B) Kümesi İmtihan Sonuç Dokümanı (ösym.gov.tr’den alınmış barkodlu / kare kodlu belge) )

 • Adaylar Aranan Nitelikler kısmında belirtilen evrakları müracaat sırasında sisteme yüklemek zorundadırlar.

BAŞVURU ŞARTLARI

 1. Başvuracak adaylarda üstte belirtilen özel koşullar ile 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen genel kuralları taşıyor olmak.

 2. Erkek Adaylar için askerlik hizmetini yapmış yahut muaf olmak yahut tecilli olmak.

 3. Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B unsurunun “Bu formda istihdam edilenler, hizmet kontratı temellerine karşıt hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca mukavelelerinin feshedilmesi yahut mukavele periyodu içerisinde Bakanlar Şurası Kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi durumlarında istihdam edilemezler” kararı mucibince bu hususa muhalif durumu  tespit   edilenler  hakkında  işlem  yürütülmeyecektir.

 4. Çeşitli KHK ile kamu vazifesinden çıkarılanlar müracaatta bulunamazlar.

 5. Tercih edilecek durumun karşısında yer alan koşulları taşıyor olmak.

 6. Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

 7. Nöbet metodu çalışmaya pürüz bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.

 8. Herhangi bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

 9. Gerçeğe muhalif doküman verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal süreç yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir fiyat ödenmiş ise bu fiyat yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

 10. Lisans mezunları için 2020 KPSS(B) kümesi KPSSP3 puan çeşidinden en az 50 puan almış olmak, Ön lisans mezunları için 2020 KPSS(B) kümesi KPSSP93 puan cinsinden en az 50 puan almış olmak, Lise mezunları için 2020 KPSS(B) kümesi KPSSP94 puan cinsinden en az 50 puan almış olmak.

RESMİ İLAN METNİ