Resmi Gazete 1 Aralık 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugünün Resmi Gazete kararları nelerdir? sorusu gündemde yer alıyor. Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete’de yer alıyor. Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 1 Aralık 2021 Çarşamba tarihli ve 31676 sayılı Resmi Gazete’nin ayrıntıları belli oldu. Peki, bugünkü Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 1 Aralık 2021 Resmi Gazete kararları… YÖNETMELİK –– Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik TEBLİĞLER –– Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-52.3.e) –– Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğ ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI –– Anayasa Mahkemesinin 22/9/2021 Tarihli ve E: 2021/37, K: 2021/63 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 27/10/2021 Tarihli ve 2018/27882 Başvuru Numaralı Kararı a – Yargı İlânları b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c – Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri