Resmi Gazete 20 Ekim 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete’de yer alıyor. Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 20 Ekim 2021 Çarşamba tarihli ve 31634 sayılı Resmi Gazete’nin ayrıntıları belli oldu. Peki, 20 Ekim 2021 Çarşamba Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 20 Ekim 2021 Resmi Gazete kararları… YÖNETMELİKLER –– Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Veri Kalite Kontrol Kurulu Yönetmeliği –– Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI –– Anayasa Mahkemesinin 14/7/2021 Tarihli ve E: 2020/53, K: 2021/55 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 15/9/2021 Tarihli ve 2018/18975 Başvuru Numaralı Kararı a – Yargı İlânı b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c – Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir