Resmi Gazete 21 Aralık 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugünün Resmi Gazete kararları nelerdir? sorusu gündemde yer alıyor. Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete’de yer alıyor. Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 21 Aralık 2021 Salı tarihli, 31696 sayılı Resmi Gazete’nin ayrıntıları belli oldu. Peki, 21 Aralık 2021 Salı Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, bugünkü Resmi Gazete kararları… YÖNETMELİKLER –– Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik GENELGE –– Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Hazine ve Maliye Bakanlığının 2008-32/34 Sayılı Tebliğine İlişkin I-M Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (Sayı: 2021/13) TEBLİĞLER –– Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 70) Değerli Kağıtlar –– Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 9) –– Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 20) –– Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 38) –– Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 39) –– Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 53) –– Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 54) –– Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 54) –– Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 66) –– Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 80) –– Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 89) –– Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 90) –– Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 317) –– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 534) –– Bitki Karantinası Tazminatı Desteği Uygulama Tebliği (No: 2021/41) KURUL KARARLARI –– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/12/2021 Tarihli ve 10627, 10633, 10644, 10646, 10647 ve 10648 Sayılı Kararları ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI –– Anayasa Mahkemesinin 13/10/2021 Tarihli ve E: 2018/135, K: 2021/71 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 20/10/2021 Tarihli ve 2017/37430 Başvuru Numaralı Kararı a – Yargı İlânları b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c – Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri