Resmi Gazete 26 Kasım 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugünün Resmi Gazete kararları nelerdir? sorusu gündemde yer alıyor. Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete’de yer alıyor. Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 26 Kasım 2021 Cuma tarihli ve 31671 sayılı Resmi Gazete’nin ayrıntıları belli oldu. Peki, 26 Kasım 2021 Cuma Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 26 Kasım 2021 Resmi Gazete kararları… TBMM KARARI 1313 Hâkimler ve Savcılar Kurulu Üyeliğine Yapılan Seçime Dair Karar MİLLETLERARASI ANDLAŞMA –– Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma’nın 9/7’nci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4861) CUMHURBAŞKANI KARARI –– Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4862) YÖNETMELİKLER –– Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– İstanbul Okan Üniversitesi Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– İstanbul Teknik Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği –– Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği KURUL KARARI –– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/11/2021 Tarihli ve 10581 Sayılı Kararı ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI –– Anayasa Mahkemesinin 1/7/2021 Tarihli ve 2018/23111 Başvuru Numaralı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 1/7/2021 Tarihli ve 2019/2333 Başvuru Numaralı Kararı a – Yargı İlânları b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c – Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri