STK’lardan Suriye, Doğu Türkistan ve Filistin paneli

İHH İnsani Yardım Vakfı, Mülteci Dernekler Federasyonu, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği (UMHD), Genç İHH ve İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (İNSAMER) tarafından düzenlenen panel, İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Kongre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Program, İHH Yönetim Kurulu Üyesi Av. Uğur Yıldırım’ın yaptığı basın açıklamasıyla başladı. Basın açıklamasında, hak mahrumiyetlerinin büyük boyutlarda olduğu yerlerin çatışma ve kriz bölgeleri olduğu belirtildi. Açıklamada, hak ihlallerinin en yoğun yaşandığı bölgeler arasında Suriye, Doğu Türkistan ve Filistin’in ön plana çıktığı ifade edildi. En fazla hak ihlaline maruz kalan gruplardan birinin de mülteciler olduğu belirtilen açıklamada, “Suriye’nin Haseki bölgesinde yer alan PYD/YPG’nin kontrolündeki Hol Kampı insan haklarının en ağır şekilde ihlal edildiği kampların başında gelmektedir. YPG eliyle bir açık hava hapishanesine dönüştürülmüş olan kampta, 64 binden fazla mültecinin bulunduğu, bu mültecilerin yüzde 94’ünü kadın ve çocukların oluşturduğu ve kamptaki çocukların yüzde 53’ünün de 12 yaşından küçük olduğu BM raporlarında yer almaktadır” ifadelerine yer verildi. Hol kampı ve kriz bölgelerinde yaşanan hak ihlalleri ve zulümlerin sona ermesi için çözüm önerileri de sunulan basın açıklamasında, uluslararası boyutta yaptırım gücü bulunan devletler ve BM başta olmak üzere uluslararası kurum ve kuruluşların somut adımlar atması gerektiği vurgulandı. STK’lardan Suriye, Doğu Türkistan ve Filistin paneli #1 Basın açıklaması sonrası, İHH Mütevelli Heyeti Başkanvekili Hüseyin Oruç ve UMHD Başkanı Av. Abdullah Resul Demir’in yaptığı konuşmaların ardından panele geçildi. STK’lardan Suriye, Doğu Türkistan ve Filistin paneli #2 3 oturum halinde gerçekleştirilen panelde Suriye, Filistin ve Doğu Türkistan’da yaşanan hak ihlalleri ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Panele, akademi ve sivil toplum kuruluşlarından 9 konuşmacı katıldı. Panelin ilk oturumunda İNSAMER Ortadoğu Araştırmacısı Riad Domazeti, “İnsani Kriz ve İç Savaş Sarmalında Suriye: Çözümü Zorlaştıran Etkenlerin Dünü ve Bugünü”; İrfan Tatlı, “Mülteci Meselesi Bağlamında Suriyeli Mülteciler ve Kamplardaki Durum”; Araştırmacılar Selim Vatandaş ile Nazlı Metin ise “Suriye’ye Geri Dönüş Mümkün Mü?” başlıklarıyla ilgili sunum yaptı. STK’lardan Suriye, Doğu Türkistan ve Filistin paneli #3 Çin’in Doğu Türkistan’daki asimilasyon politikası ve toplama kamplarında yaşanan insan hakları ihlallerinin ele alındığı ikinci oturumda sunum yapan isimler ve sunum konuları da şöyleydi: Doğu Türkistan İnsan Hakları İzleme Derneği Başkanı Nureddin İzbasar, “Asimilasyondan Soykırıma: Çin’in Azınlık Politikaları ve Doğu Türkistan Meselesi”; Yetim Vakfı Başkanı Murat Yılmaz, “Doğu Türkistan’da Çocuk Olmak”; Çin Toplama Kampı Mağdurları Platformu Sözcüsü Mirzehmet İlyasoğlu, “Hapishanenin Diğer Adı: Çin’in Toplama Kampları”. Üçüncü ve son oturumda ise, İNSAMER Araştırmacısı Ahmet Faruk Asa, “Son Gazze Savaşının Ardından Filistin Üzerine Bir Değerlendirme” ve Araştırmacı – Yazar Kadriye Sınmaz, “İsrail’in Yerleşimci Sömürgeciliği ve Apartheid Sistemi ile Yüzleşmek: Sahadaki Hak İhlalleri” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi. STK’lardan Suriye, Doğu Türkistan ve Filistin paneli #4 STK’lardan Suriye, Doğu Türkistan ve Filistin paneli #5 STK’lardan Suriye, Doğu Türkistan ve Filistin paneli #6 STK’lardan Suriye, Doğu Türkistan ve Filistin paneli #7 STK’lardan Suriye, Doğu Türkistan ve Filistin paneli #8