Yeni yıl itibariyle tutuklama itirazlarına asliye mahkemeleri bakacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: “1 Ocak 2022 tarihinden itibaren tutuklamaya itiraza asliye ceza mahkemesi hakimleri bakacak. İnsan Hakları Eylem Planı iki yıllık uygulama dönemine yayılan 393 faaliyetin 138’ini yani yüzde 35’ini hayata geçirmiş durumdayız”.