Eğitime son 5 yılda harcanan para 3 katına çıktı

AA

Türkiye’de harcamaları son 5 yılda kademeli olarak arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre toplam eğitim harcaması 2018’de 217 milyar 857 milyon lira iken 2019’da 251 milyar 924 milyon lira, 2020’de 267 milyar 596 milyon lira oldu.

2021’de 347 milyar 66 milyon lirayı bulan söz konusu harcamalar, geçen yıl 587 milyar 438 milyon liraya ulaştı.

Eğitime harcanan tutar 2018-2022 döneminde yaklaşık 3 katına çıkarken toplamda 1 trilyon 671 milyar 881 milyon lirayı buldu.

Söz konusu dönemde devletin eğitime yönelik harcamaları da peyderpey arttı.

Son 5 yılda 1 trilyon 279 milyar 385 milyon lira harcandı

Söz konusu harcamalar 2018 yılında 165 milyar 456 milyon lira iken yüzde 181’e yakın artışla geçen yıl 464 milyar 722 milyon liraya çıktı.

eğitime son 5 yılda toplam 1 trilyon 279 milyar 385 milyon lira ayırdı.

Hane halkının aynı döneme ilişkin eğitim harcamaları ise yaklaşık yüzde 112 artış gösterdi. Hane halkları eğitime söz konusu dönemde 320 milyar 542 milyon lira ayırdı.

Bu dönemde hane halklarının eğitim harcaması toplamının en yüksek olduğu kademe 102 milyar 499 milyon lira ile oldu.

Bu kademeyi yükseköğretim 79 milyar 312 milyon lirayla takip etti.

Öğrenci başına en çok harcama yükseköğretimde

Bu dönemde öğrenci başına yapılan harcamalarda da artışlar görüldü.

Yükseköğretimde 2018 yılında öğrenci başına 17 bin 902 lira harcamada bulunulurken bu tutar 2022’de 50 bin 236 liraya ulaştı.

Ortaöğretimde öğrenci başına 2018 yılında 10 bin 383 lira harcama kayıtlara geçerken 2022 yılında söz konusu tutar 21 bin 163 lira oldu.

Türkiye’de 2018-2022 döneminde eğitim harcamalarının dağılımı şöyle (milyon lira):

Yıl Toplam Devlet Hane halkları

2018 217.857 165.456 43.171

2019 251.924 188.844 54.070

2020 267.596 203.650 54.111

2021 347.066 256.713 77.675

2022 587.438 464.722 91.515

Toplam 1.671.881 1.279.385 320.542

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir