Ek bütçe TBMM’de yasalaştı! Bütçedeki en büyük pay AFAD’a ayrıldı

Ek bütçe TBMM’de yasalaştı! Bütçedeki en büyük pay AFAD’a ayrıldı

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen ek bütçe yasalaştı. Bütçedeki en büyük pay İçişleri Bakanlığına bağlı olan AFAD’a ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildikten sonra TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlanmıştı.

EK BÜTÇE YASALAŞTI

Genel Kurul’daki görüşmelerin ardından kabul edilen ek bütçe yasalaştı. Buna göre bütçede en büyük pay milyar 829 milyon lira ile Afet ve Acil Durum Başkanlığına, ikinci en yüksek ek ödenek ise 279 milyar 750 milyon 936 bin lira ile Hazine ve Maliye Bakanlığına verildi.

EK BÜTÇENİN İÇERİĞİ

Teklifin genel gerekçesinde, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile merkezi yönetim bütçe giderleri için 4 trilyon 469 milyar 570 milyon 19 bin lira ödenek tahsis edildiği hatırlatılarak 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yapılan harcamalar başta olmak üzere kamu idarelerinin ödenek ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla 1 trilyon 119 milyar 514 milyon 513 bin lira ödeneğin ilgili kamu idare bütçelerine eklenmesinin teklif edildiği belirtildi.

DEPREM BÖLGESİ İÇİN KULLANILACAK

Ek ödenek ihtiyacının depremden zarar gören vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması, hasar gören konutların yeniden inşası, gerekli altyapı hasarlarının onarılması veya yeni altyapının tesis edilmesi, kamu idarelerinin yapı stokunda oluşan zararlarının giderilmesi gibi amaçlarla yapılan harcamalardan kaynaklandığı ifade edilen gerekçede, kamu idarelerinin akaryakıt, yakacak alımları, okul öncesi eğitimde yeni başlatılan ücretsiz yemek dağıtımı uygulaması, taşımalı eğitim, ücretsiz ders kitabı, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile özel eğitim okullarında eğitim alan engelli bireylerin destek eğitim giderlerinin de bu kapsamda yer aldığı kaydedildi.

Gerekçede, sokak ve cadde aydınlatma giderleri, savunma ve güvenlik kurumlarının ödenek ihtiyaçları basta olmak üzere mal ve hizmet alım giderlerindeki artışlar, memur aylık katsayısındaki artışa bağlı olarak aile hekimliği hizmetlerine ilişkin giderler, engelli evde bakım destekleri, 65 yaş üstü bakıma muhtaç yaşlıların ve engelli vatandaşların aylıkları ile özel kuruluşta bakım teşvik ödemelerindeki artışlar, ilk ve ortaöğretim öğrencilerine verilen burs ve harçlıklar, Aile Destek Programı, ücretsiz doğal gaz tüketimi, aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilerin ücretleri için ödenecek devlet katkısı ödemelerindeki artış da ek ödenek ihtiyaçları arasında gösterildi.

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ

Tarımsal desteklerdeki artış, beslenme ve barınma yardımındaki artışlar, asgari ücret artışına bağlı bireysel emeklilik devlet katkısındaki artış, esnaf, sanatkar ve çiftçilere sağlanan hazine faiz destekli krediler nedeniyle Halk Bankası ve Ziraat Bankası’nın görevlendirme giderlerindeki artışlar, sermaye giderlerindeki artışlar, TMO ve TÜRKŞEKER’in ödenmemiş sermayesinin tamamlanması ve TCDD’nin yatırım nitelikli ihtiyaçlarının karalanması amacıyla yapılan giderlerin yer aldığı gerekçede, faiz giderleri ve diğer giderlerdeki artışlardan da ek ödenek ihtiyacı kaynaklandığı kaydedildi.

Gerekçede, merkezi yönetim bütçe gelirlerinin; 2022 yılı gelir tutarlarının beklenenin üzerinde gerçekleşmesinin 2023 yılı gelirlerine olumlu etkisi, makroekonomik göstergelerde beklenen değişiklikler, “7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamındaki tahsilatlar ve ilk 5 aylık bütçe gelir gerçekleşmeleri de göz önünde bulundurulduğunda Bütçe Kanunu’nun gelir hedeflerinin üzerinde gerçekleşeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

EN YÜKSEK ÖDENEK AFAD İLE HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINA

Teklifle en yüksek ek ödenek 482 milyar 829 milyon lira ile Afet ve Acil Durum Başkanlığına, ikinci en yüksek ek ödenek ise 279 milyar 750 milyon 936 bin lira ile Hazine ve Maliye Bakanlığına verilecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx