ICC Merkez uluslararası çalışmaları ile iş dünyasında kuralları belirliyor

İş dünyasının sesi olan ICC, yürüttüğü çeşitli çalışmalarla sürdürülebilir büyüme, istihdam ve refah için esas olan serbest ticaret ve yatırım ile piyasa ekonomisi sistemini ve küresel ekonomik entegrasyonu destekliyor. ICC’nin küresel ağı kapsamındaki firmalar, eğitim ve alt yapı desteği alırken kuruluşun çalışmalarıyla yaşadıkları sorunlara geçerli ve etkin çözümler bulabiliyor.

BM Genel Kurulu Gözlemci Statüsü bulunuyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından 13 Aralık 2016 tarihinde ICC’ye resmi olarak gözlemci statüsü verildi. Böylelikle BM Genel Konseyi tarihinde ICC, resmi olarak gözlemci statüsü elde etmiş tek özel sektör kuruluşu oldu. Statünün elde edilmesiyle ICC, küresel iş dünyasının sesini Genel Konsey’de daha çok duyurmaya başlayacak. Buna ek olarak kuruluş, korumacı ekonomi politikalarıyla mücadelede, doğrudan BM nezdinde sürdürülebilir ekonomik büyüme, istihdam ve ekonomik işbirliği politikalarını destekleyebilecek. Gözlemci Statüsü kapsamda ICC, temel iş birliği alanları olarak ticaret, sürdürülebilir kalkınma, küresel mülteci krizi ve dijital ekonomi konularını belirledi.

Küresel iş ağı ile politika oluşturuluyor

ICC’nin; teşebbüs, ticaret odaları ve meslek birliklerini bir araya getiren Milli Komiteleri aracılığıyla ulusal hükümetlere doğrudan erişimi bulunuyor. ICC, Paris’te yerleşik uluslararası sekretarya ile ICC üyeleri arasında birer bağlantı noktası olan Milli Komiteler, ICC’yi ulusal seviyede temsil ediyor. ICC Milli Komiteleri, ICC küresel politika görüşlerini kendi hükümetlerine iletiyor. Sırasıyla, ICC’nin uluslararası sekretaryası iş dünyasının sınır ötesi işlem kapasitesini etkileyen ICC politikasını direkt olarak hükümetlerarası örgütlere taşıyor. ICC Teknik Komisyonları aracılığıyla dünya çapındaki uzmanlar bilgi ve tecrübelerini, ICC politikası oluşturma sürecine aktarıyorlar.

İş dünyası için kural geliştiriyor

ICC’nin ticareti kolaylaştırmak ve doğru uygulamayı yaymak için gönüllü kuralların, tüzüklerin ve prensiplerin geliştirilmesinde köklü bir geçmişi bulunuyor. Bunlara ilişkin örnekler şöyle sıralanıyor:

Tedarik Zinciri Finans Tekniklerinin Standart Tanımları: Günlük hayatta, bankalar ve diğer kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen ticari işlemlerde riskin yönetilmesi, finanse edilmesi ve azaltılması için mevcut tedarik zinciri finansmanı pazarının terminolojisini uyumlu hale getirmeyi amaçlıyor.

ICC Incoterms Kuralları: Satıcı ve alıcıların sorumluluklarını tanımlamak için her gün binlerce sözleşmede kullanılan standart uluslararası ticaret terimleridir. Söz konusu terimler her on yılda bir yayınlanıyor. 2019 yılının son çeyreği itibariyle Incoterms 2020 kuralları yürürlüğe girdi. Aynı dönemde Türkçesi de hazırlanarak İngilizce-Türkçe baskısı, Türk iş dünyasının hizmetine sunuldu.

ICC Model Sözleşmeleri: Uluslararası işletmeleri, özellikle büyük hukuk departmanlarını maddi olarak karşılayamayan küçük ve orta boyutlu şirketler için, uluslararası ticareti kolaylaştıran sözleşmelerdir.

Birleştirilmiş ICC Reklamcılık ve Pazarlama İletişim Uygulaması Kuralları: Pazarlama uygulamalarını takip eden, ulusal kendini düzenleyici sistemler için küresel bir temel oluşturuyor.

Politika Savunuculuğu ile küresel iş perspektifinden katkı sağlıyor

ICC, şirketlerin sınır ötesi ticaret ve yatırım yapabilme kabiliyetini etkileyen kilit noktalarda ve artarak iç içe geçen küresel bir ekonomide karşılaşılan zorluklara küresel iş politikası görüşleri geliştirerek cevap veriyor.

Bu kilit noktalar “Bankacılık, Çevre ve enerji, Dijital ekonomi, Fikri haklar, Gümrük ve ticareti kolaylaştırma, Kurumsal sorumluluk ve yolsuzlukla mücadele, Pazarlama ve reklamcılık, Rekabet politikası, Tahkim, Ticaret hukuku ve uygulamaları, Ticaret ve yatırım politikaları ile Vergilendirme”yi içeriyor. ICC politika savunuculuğu, genellikle hükümetlerarası tartışmaları etkilemek için yıllık faaliyet raporu halinde, uzmanlardan oluşan ICC Komisyonları kanalıyla geliştirilir.

ICC politika gücü ve geçerliliği, kapsamlı olarak yaptığı istişarelerden, üye şirketlerinden ve ICC küresel ağından geliyor. ICC politika tavsiyeleri hem ulusal hükümetlere hem de BM ve Dünya Ticaret Örgütü de dâhil olmak üzere hükümetlerarası örgütlere, G20 gibi forumlara tebliğ ediliyor. Bu tavsiyeler, ICC tarafından iş konusunda kapsamlı bir fikir birliği sunarken, aynı zamanda politika tartışmalarına küresel iş perspektifinden kayda değer katkılar sağlıyor.

Tahkim Divanı, dünya çapında sorunları çözüyor

ICC Milletlerarası Tahkim Divanı, giderek artan tahkim kurallarıyla birlikte dünyadaki en güvenilir tahkim sistemi olarak değerlendiriliyor. Prestijli tahkim divanları arasında yer alan oluşum 1923 yılında kuruldu.

Ticaret ve yatırımlara ilişkin uyuşmazlıkların, mahkemeye gitmeden daha hızlı ve etkin bir şekilde çözülmesine yönelik çalışan ICC Milletlerarası Tahkim Divanı, yargılamanın usulünü belirliyor. Prof. Dr. Ziya Akıncı, ICC Tahkim Divanı’nda Türk üye olarak görev yapıyor. Küresel ticareti her alanda olumsuz etkileyen COVID-19 salgını sürecine rağmen Milletlerarası Tahkim Divanı’nda, 2020 yılı içerisinde 145 ülkeden 929 farklı tahkim davası görüldü. Türkiye 57 tarafla 12’nci sırada yer almıştır. Ayrıca, İstanbul’da 9 ve Ankara’da 1 tane olmak üzere 9 dava ülkemizde görüldü.

Bu şekilde Türkiye Milletlerarası Ticaret Odası Tahkimini en çok kullanan ülkeler sıralamasında ilk on içinde yer aldı. Aynı zamanda ICC Alternatif Uyuşmazlık Çözümü için Uluslararası Merkez de ICC Arabuluculuk Kuralları, ICC Uzmanlık Kuralları, ICC Sorun Çözme Kurulu Kurallarına ve DOCDEX Uyuşmazlık Çözümü Kurallarına dayanan, kredi enstrümanları kullanımından kaynaklanan sorunlarda uluslararası ticaret için çeşitli farklı uyuşmazlık çözüm hizmetleri geliştirildi.

Odalar için küresel bir forum

ICC Dünya Odalar Federasyonu (World Chambers Federation – WCF), ICC’nin dünya çapındaki ticaret odaları ağı, ICC ile Odalar arasındaki en iyi uygulama etkileşimini ve değişimini teşvik eder. Oda ve Oda Birliklerini temsil eden WCF, dünya genelindeki Odalar arasındaki bağlantıları güçlendirir, Odaların performanslarını ve üyelerine sundukları hizmetleri geliştirmelerini ve yeni ürünler oluşturmalarını sağlar.

Ticaret profesyonelleri için üst düzey eğitimler veriliyor

Tüm dünyadan ticaret profesyonelleri için çok çeşitli çevrimiçi kurslar ve sertifika programları sunan bir dijital platform olan ICC Akademi, 2015 yılında Uluslararası Singapur Girişimi işbirliğiyle hayata geçirildi. Küresel ticaret ve ticaret finansmanının kilit alanlarını kapsayan eğitimler, ICC’nin teknik ve uygulama uzmanlarından oluşan kadrosu tarafından hazırlanıyor. ICC Akademi’nin faaliyetleri, ICC merkezi ve milli komiteleri tarafından dünyanın birçok yerinde düzenlenen sınır ötesi ticari işlemler, uluslararası bankacılık ve uyuşmazlık çözümü ile ilgili eğitim seminerlerini ve konferansları tamamlayıcı nitelik taşıyor.

Türkiye’den bir ilk: ICC Girişimcilik Merkezi

ICC Girişimcilik Merkezi (CoE), yeni nesil girişimcileri hazırlamak ve harekete geçirmek için öncü bir girişimdir. Beceri geliştirme programlarından ağ kurma fırsatlarına kadar, Girişimcilik Merkezi yerel girişimcilere fikirlerini hayata geçirmek için araçlar, kaynaklar ve çözümler sunuyor. ICC’nin küresel ağının gücünden yararlanan Girişimcilik Merkezi, küresel eğitimler, sanal mentorluk ve koçluk sağlamak için girişimcileri dünyanın dört bir yanından uzmanlarla eşleştiriliyor. Girişimcilik Merkezi; ticaret odalarının, işletmelerin, akademik kurumların, devletlerarası kuruluşların ve ICC’nin Bilgi Çözümleri Departmanının uzmanlığına, bilgisine ve desteğinden faydalanıyor. ICC Girişimcilik Merkezi’nin ilk Bölge Ofisi, 24 Şubat 2020 tarihinde İstanbul’da açıldı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx